Karácsony a Váci püspökségen

| |

Az alábbiakban Finta Zsolt papnövendék beszámolóját közöljük:

Már októberben megkaptuk Marton Zsolt meghívó levelét, amelyben jelezte, a hagyományoknak
megfelelően és elődeihez hasonlóan, a mi urunk, Jézus Krisztus születését együtt ünnepeljük Vácott.
A levél mellékletében található program szép élményekkel kecsegtetett, melyet lelkesen meséltem
központis kispaptestvéreimnek, amire többen válaszolták, hogy náluk ez nem hagyomány. Akkor
döbbentem rá, hogy a Váci Egyházmegye kispapjaként milyen különleges élmény vár rám.
December 22-én vasárnap szemináriumainkat, plébániai szolgálati helyeinket elhagyva indultunk a
váci püspöki palota épületébe, ahol legutóbb augusztusban találkoztunk kispaptestvéreinkkel. Így
tele élménnyel és csomaggal, ajándékokkal, örömmel üdvözölhettük egymást.
A püspöki kápolnában együtt imádkoztuk a vesperást. Itt csatlakozott hozzánk Marton Zsolt püspök atya, Varga Lajos segédpüspök úr és Paszternák Tamás püspöki titkár. A közös zsolozsma után szívélyesen köszöntöttek minket, és a díszterembe invitáltak, ahol egy különleges művészeti élmény várt ránk. Az ünnepi palotakoncert első felében a Lachegyi család kamarakoncertjét hallhattuk Lachegyi Anna, Róza, Máté és Imre előadásában. Az est második részében Szemerédi Bernadett és Széplaky Géza színművész házaspár zenés-prózai előadása következett. A koncert utáni program közös vacsora, majd kötetlen beszélgetés volt a püspök atyával.
Másnap reggel laudessel és szentmisével indult a nap. A reggelit követően a Keszthelyi teremben
felállított karácsonyfa közös díszítése közben a püspök atya várta a kispapokat személyes
beszélgetésre. Ebéd után szieszta következett, majd 4 órakor kisétáltunk a vasútállomásra, és
bevonatoztunk a Nyugati pályaudvarra, ahol megtekintettük a Star Wars 9. epizódját. Jó élmény volt a közös mozi és az utána való beszélgetések, teológiai okfejtések a film kapcsán. A jó és a rossz
küzdelme a mi világunkban is benne van az alkotásban. A püspök atyát annyira megérintette a film, hogy még a karácsonyi ünnepi szentmise beszédében is megemlítette a fényt és annak erejét.
December 24-én reggel ünnepi laudessel kezdtük a napot, majd a reggelit követően
asszisztenciapróbára mentünk át a székesegyházba. Ilyenkor elosztjuk a feladatokat, és kipróbáljuk az ünnepi püspöki szentmise minden mozzanatát. Ez jó alkalom a liturgia elmélyítésére, továbbá a
tüzetes próbák emelik a liturgiák fényét is. Ebéd után a gyermekek pásztorjátékát tekinthettük meg, majd közös ünnepi vesperás következett, amelyhez a váci papság egy része is csatlakozott.
Ezt követően összegyűltünk a feldíszített fa körül, és énekeltünk. Nagy öröm volt számunkra, hogy
Beer Miklós püspök atya is csatlakozott hozzánk. Paszternák Tamás titkár atya egy meghitt történetet ajándékozott nekünk. Marton Zsolt püspök atya kiszállva a Formula 1-es autóból, a „box utcában” az otthon fontosságát hangsúlyozta, kispapként mindig otthonra lelhetünk nála. A közös ajándékozást követően ünnepi vacsora következett, majd filmnézés, kötetlen beszélgetések, készülődés az éjféli szentmisére. Az éjféli szentmise a kispapok asszisztenciájával igazi, ünnepi liturgikus hangulatot teremtett. Jó volt látni az emberek arcán az örömteli tekinteteket, ahogyan ránk néztek, fiatalokra, akik igent mertünk mondani a hívásra.
A másnapi ünnepi misét követően püspöki üdvözlettel térhettünk haza családjainkhoz, plébániánkra.
Így telt az első közös karácsonyunk Marton Zsolt püspök atyával.

Previous

5+1 kérdés Virág nővérhez

Oda mersz lépni a betegágyhoz?

Next