„Íme, hitünk szent titka!” 2.

| |

Nagycsütörtök estétől Húsvétvasárnapig tartó időszak, az egész liturgikus év csúcspontja.
Méltósággal és nagy ünnepélyességgel végezzük. Húsvét ünneplését az I. Niceai zsinat a
tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni vasárnapra tette, így tehát ún. mozgóünnep.

A Nagycsütörtök esti szentmise az utolsó vacsora emlékezete. Liturgikus színe a fehér. A
Dicsőség éneklésekor megszólalnak a harangok és a csengők (majd a nagyszombati esti
vigíliáig „Rómába mennek”, az orgonával együtt). Ezen az estén a homília után a pap
megmossa 12 férfi lábát – ezt nevezzük a lábmosás szertartásának – , megemlékezve így arról,
hogy Jézus is megmosta az apostolok lábát (vö: Jn 13,4-5). Az áldozás után az
Oltáriszentséget körmenetben őrzési helyére viszik, majd csendben megtörténik az
oltárfosztás.

A nagypénteki szertartást szokás ősi magyar hagyomány szerint „Csonkamisének” nevezni.
Ezen a napon nem újítják meg az Eucharisztiát, vagyis nincs szentmise. A liturgia színe a
piros. A bevonulás csendben történik, ezután a leborulás következik (prostratio). Három fő
része van a szertartásnak. Az első részben elhangzanak az olvasmányok, a János-passió és az
ősi egyetemes könyörgések. A második részben a keresztleleplezés és a kereszthódolat
következik. A harmadik részben pedig leterítik az oltárt, két gyertyát helyeznek el rajta és a
szentáldozás következik (előző napon átváltoztatott ostyákkal). Az Eucharisztia őrzési
helyére vitele után megnyitják a szentsírt.

Nagyszombat a sötétség, a csend napja. Az oltár csupaszon áll, semmiféle szertartást nem
végeznek. Az Úr sírban nyugvásának napja ez.
Krisztus föltámadásának legnagyobb ünnepe, a Szent Háromnap csúcsa, a Húsvéti vigília. Az
est beállta után tartják, liturgikus színe a fehér/arany. A vigília részei a Lucernárium
(fényünnep) mely tűzszenteléssel kezdődik, majd a húsvéti gyertya felszerelésével,
megáldásával, meggyújtásával folytatódik. A gyertyát körmenetben viszik be a templomba,
majd tartóra helyezik, megtömjénezik, és a pap elénekli a Húsvéti öröméneket. Ezt követi az
igeliturgia, melyben 9 bibliai olvasmány hangzik el, ünnepélyesen visszatér a Dicsőség, alatta
megszólalnak a harangok, csengők, az orgona, és az evangélium előtt az Alleluja. Homília
után a pap megáldja a keresztelőkutat (de legalább vizet szentel) a keresztségi fogadalom
megújítására hívja a jelenlévőket, majd szenteltvízhintés következik. Az Eucharisztia
liturgiája ugyanúgy zajlik, mint minden szentmisében, a szentáldozás után pedig helyi szokás
szerint feltámadási körmenetet tartanak.

Previous

„Íme,hitünk szent titka!”1.

1 év az Előkészítő Szemináriumban

Next