Imasarok

Jézus-Ima

A Jézus-ima a rózsafüzérhez hasonló, a keleti keresztény egyházban elterjedt imaforma, melyet már a IV. században ismertek. Szövege egyszerű, az evangéliumi farizeus felkiáltásából indul ki. … Read more

Examen

A nap végeztével elcsendesedem és Isten jelenlétébe helyezkedek. Kérem a Szentlelket, hogy Isten szemével tudjak magamra tekinteni Végig gondolom a nap eseményeit (belső érzéseimet is), … Read more