Lobmayer Benedek

Sok kegyelmet kaptam a papi hivatásom megtalálásához. Katolikus nagycsaládban nőttem fel Kerepesen, ahol a vallás, hit mindig is nagyon fontos szerepet töltött be.

A tanulmányaimat katolikus iskolákban végeztem (Gödöllőn illetve Pannonhalmán). Érettségit követően Állattenyésztő szakon végeztem.

A hivatásom az egyetemi éveim közepén egy medugorjei zarándoklat alkalmával fogalmazódott meg bennem.

Az erőteljes hívás hatására és az egómnak köszönhetően az akkori egyetemi félévemet “lenulláztam”, a vizsgaidőszakban nem mentem el vizsgázni. A vizsgaidőszak végén, szüleim és lelkivezetőm intő szavainak hatására, végül visszatértem az egyetemi tanulmányaimhoz azért, hogy a papi hivatásom érlelődjön.

A következő években a tanulmányok mellett elvégeztem a Kovászoló 2.0-át, mely a Váci Egyházmegyének az ifjúsági vezetőképzője, a Kerepesi Egyházközségben szolgáltam (gitáros énekkar, szkóla, ifis csoport vezetés, táborszervezés,…) és részt vettem az ÁSZÁF 2 képzésen is. Eközben a papi hivatás utáni vágyam egyre mélyült és erősödött. Végül 2017 nyarán jelentkeztem püspök atyánál, Dr. Beer Miklósnál, aki felvett.

Központi Papnevelő Intézet (Budapest)