Virág Emánuel

Virág Emánuel vagyok. 2001. február 12-én születtem Balassagyarmaton. Egy kicsi Nógrád
megyei faluból, Patakról származom. A családommal élek itt. Három lány és egy fiú
testvérem van. Ők még iskolába járnak.
Hitemet az itt élő általános iskolai hitoktatómtól, az iskola igazgatójától és szeretett
plébánosomtól kaptam. Nagyon sokat köszönhetek a Szent Ambrus Katolikus Általános
Iskola tanárainak.
Az akkori iskolai hitoktatóm és a plébánosom, Cserey András, buzdítására 3. osztályos
koromban lettem elsőáldozó. Elsőáldozásom után naponta eljártam a szentmisékre. Egy
összetartó kis közösség alakult ki fiatalokból, akikkel együtt jártunk ministrálni,
betlehemezni, nyaranta lelkigyakorlatokra, kirándulásokra.
Úgy érzem, az általános iskolai évek és az ott megismert emberek rengeteget segítettek a
papság melletti elköteleződésemben. Kisiskolás koromtól kezdve többször is felmerült
bennem a papság gondolata. Persze mindig akadt valami, ami egy ideig jobban érdekelt. Ilyen
volt például a kereskedelem, ami a szakmám is. Ezt a Mikszáth Kálmán Kereskedelmi
Szakközépiskolában szereztem meg.
A végső nagy komolyabb döntést az iskola elvégzése után sikerült meghoznom. Egy év
múlva felkerestem a volt plébánosomat, András atyát, illetve Pinczéné Fábián Esztert, volt
hitoktatómat és Busainé Kopó Ritát, az iskola igazgatónőjét. Segítségükkel elindultam ezen az
úton. Közben a jelenlegi plébánosommal, Berta László atyával elmentünk Kismarosra.
Nagyon tetszett nekem ez a hely.
Majd június 11-én elmentem felvételi vizsgázni a püspökségre. Rá három hétre jött meg a
levél arról, hogy felvételt nyertem a kismarosi növendék szemináriumba. Boldogság töltötte el
a szívemet.
Hálásan köszönöm mindazoknak, akik imádkoztak értem, hogy továbbra is hűséges maradjak.