„Öltsétek magatokra az új embert!” 5+1 dolog a reverendáról

| |

„- Attila! Már csak 60 nap!”figyelmeztet időről időre Facebook üzenetben egy kedves barátom. Valóban, nagyjából ennyi idő van hátra amíg – másodéves papnövendékként- Krisztus Király főünnepén megkapjuk a reverendáinkat. Szeretnék kicsit beszélni a reverendáról, arról, hogy mi is ez és arról is, hogy én hogy tekintek erre a ruházatra.

1. A reverenda a Katolikus Egyház klerikusainak hivatalos, liturgiákon, szertartásokon kívüli öltözéke, így a reverendát kispapként hordva már az Egyházat képviseljük.

2. A reverendán 33 gomb van, mely Jézus földi életéveire utal. A kispapok reverendája a második vatikáni zsinatig kék vagy vörös színű lehetett, ma már fekete.

3. Fekete színe – mely a halálra, a gyászra emlékeztet- arra utal, hogy reverendába öltözve már „meghaltunk” a magunk számára. Az életünket Krisztusnak adtuk oda az ő-, és embertársaink szolgálatára.

4. Tanúságtétel a reverenda viselése, melyet az Úristen kegyelme, de alkalmanként megpróbáltatás is kísérhet majd

A reverenda jel. A reverenda viselése életforma, amelyet Krisztustól kapunk, és felelősséggel is tartozunk érte, mert ez az öltözet egyúttal a Krisztussal való életnek a jele a külvilág számára is.

Ehhez méltóan kell hordania a reverendát a papságra készülőknek, és büszkén kell vállalniuk a tanúságtételnek ezt a fajtáját is.

5. Számomra a reverenda olyan, mint mikor az ember megfogja a barátnője kezét, vagy mint amikor egy fiatal pár eljegyzi egymást. Azt üzeni a világ számára, hogy összetartozik azzal a valakivel, akinek a kezét fogja, vagy akinek a gyűrűjét viseli. A reverenda ily módon számomra az Egyházhoz tartozás jele.

+1. A reverenda felelősség!

A reverendát viselő ember a remény szimbóluma kell, hogy legyen mások számára.

A reverenda hordása annak bátor vállalása, hogy az ember kész mások szolgálatára, megsegítésére.

Previous

Életünk játszmái Teljesen idegenek

Nagymaros, én így szeretlek! – 42 éve indult útjára a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

Next