Finta Zsolt

Finta Zsoltnak hívnak. 1982. december 16-án születtem Kovásznán Háromszék vármegyében,
Erdélyben. 1990-ben települtünk a családommal Magyarországra, Dunakeszire. A mai napig itt élünk.


Itt találkoztam a Szentjánosbogár közösséggel és a Jóistennel. Egy barátom hívására csatlakoztam a Jézus Szíve templom gitáros közösségéhez és a Szentjánosbogár klubhoz. Néhány év elteltével már klubvezető lettem, illetve a táborokban csoportvezető és táborvezető. Az egyik ilyen táborban
kérdezte meg egy fiatal pap krumplipucolás közben, hogy nem akarok-e katolizálni, ugyanis addig egy református keresztséggel rendelkeztem.
A táborból való hazatérés után tovább foglalkoztatott a gondolat, ezért felkerestem templomunk
hitoktatóját, és elkezdtem hozzá járni. A jezsuiták és a Szentjánosbogár közösség szervezésében
részesültem az elsőáldozás és a bérmálkozás szentségében.


Akolitus testvérem hívására jelentkeztem az egyházmegye akolitus képzésére, melynek elvégzése
után felvételiztem a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola katekéta- és lelkipásztori munkatárs szakára, melyből két évet végeztem el. Ekkor már mindennapos volt életemben a reggeli zsolozsma és szentmise. A szemináriumi nyílt napok és hétvégék látogatása után eltöltöttem a jezsuitáknál is egy hivatás hétvégét, melyet Dobogókőn egy 5 napos szentignáci elcsendesülés követett. Szentföldi
zarándoklatom után a csíksomlyói pápalátogatás következett, ahol már kispaptestvérem örömmel
újságolta a hírt, hogy várnak a konkurzusra.

Központi Papnevelő Intézet (Budapest)