Püspökszentelés Vácon

| |

A titokról július 12-én hullott le a lepel, amikor is hivatalossá vált, hogy Ferenc
pápa Zsolt atyát nevezte ki a Váci Egyházmegye új püspökének. A szentelés
Szent Bertalan ünnepén, Erdő Péter bíboros, prímás által celebrált misén történt.


Mindenek előtt a próba!


Már jóval a szombati mise előtt elkezdődött a misére való felkészülés, mind
díszítés, berendezés szempontjából mind a zene, és énekpróbák valamint az
asszisztencia szempontjából. Nekünk kispapoknak pénteken volt az
asszisztencia próba amit Szabad Attila diakónus tartott nekünk a
székesegyházban. Próba után a püspökségen várt minket Marton Zsolt püspök
atya vacsorára. Az asszisztenciában segítségünkre voltak a központi
szeminárium kispapjai. Az este során főként a csapatépítésen volt a hangsúly.
Személyes meggyőződésem, hogy a próbák elmaradhatatlan részei a püspöki
miséknek, hiszen a pontosság emeli a liturgiák szépségét. Másrészről közös
munkára tanítanak a próbák.


Kegyelmekben gazdag nap


Már kora reggel indult a nap egy közös zsolozsmával, Marton Zsolt atya
vezetésével, majd kezdődött a misére való előkészület. Rengeteg ismerős arccal
találkoztunk és jó volt látni, hogy ilyen sok ember jött el erre az ünnepre. Szó
szoros értelmében nem fértünk be a székesegyházba, ezt bizonyította a
székesegyház előtti téren felállított kivetítő is. Sokat jelentett nekem ez a mise,
valamint Marton Zsolt püspök atya záró szavai.

A szentelés az alábbi linken visszanézhető:
https://bonumtv.hu/marton-zsolt-puspokszentelese/

Bebizonyosodott, hogy megfelelő felkészüléssel, összetartással és szeretetben
rejlő toleranciával és megértéssel rengeteg ember tud közösen együttműködni.
Köszönet mindazoknak akik bármilyen módon segítkeztek és szolgálatot tettek a
püspöki misén.

Previous

Keep calm and be Tapioner

Egységben az erő

Next

Szólj hozzá!