„Íme,hitünk szent titka!”1.

| |

A 40 napos készület ideje régi hagyományokra tekint vissza. Eredetileg a Nagyböjt a keresztség felvételére készített föl, mintegy keresztelés előtti lelkigyakorlat. Már az ősegyházban a 2. századtól kezdve heti kétszer böjtöltek. A 4. századtól kezdve a Húsvét előtti 40 napos készület a Nagyböjt, mely Hamvazószerdától Nagycsütörtök estéig tart.

A szentmiséken a Nagyböjti időszakban nincsen Alleluja, nem díszítjük az oltárokat, ének kíséretén kívül nem szól az orgona, és két főünnep (Szent József: márc. 19. és Gyümölcsoltó Boldogasszony: márc. 25.) kivételével nincs Dicsőség. A liturgikus szín a lila.

Mint fentebb említettem, a Nagyböjt Hamvazószerdán kezdődik. Ezen a napon a homília után megáldják a hamut, mely az előző év Virágvasárnapján megszentelt barkák elégetéséből származik, majd elvégzik a hamvazás szertartását. A pap a hívek fejét vagy homlokát meghinti a hamuval a következő szavak kíséretében: „Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel!” vagy „Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az Evangéliumban!”. Hamvazószerda szigorú böjti nap. A Nagyböjti időszakban a 14. század óta végeznek keresztúti ájtatosságot.

Nagyböjt 1. vasárnapjának evangéliuma minden évben a magkísértés története. A következő vasárnap Jézus színeváltozása. Nagyböjt 3-4-5. vasárnapja a szamariai asszony, a vakon született meggyógyítása és Lázár feltámasztásának története. Nagyböjt 4. vasárnapja (Laetare vasárnap) az öröm vasárnapja. Ekkor szólhat az orgona ének kíséretén kívül is, díszíthető az oltár, a lila színt felválthatja a rózsaszín. Nagyböjt 5. vasárnapját korábban „Fekete vasárnapnak” nevezték, ekkor letakarták a képeket és a kereszteket.


A Nagyhét Virágvasárnappal kezdődik. A liturgia színe a piros. A szentmisében barkaszentelést és körmenetet tartanak, így emlékezve Krisztus Urunk jeruzsálemi bevonulására. Ezen a napon az evangélium Jézus szenvedéstörténete, a Passió.

Nagycsütörtökön délelőtt a püspöki székhelyeken úgynevezett krizmaszentelési misét tartanak a főpásztorok. Ekkor végzik az olajok megáldását (keresztelendők olaja, betegek kenete, krizma) és a püspök köré egybegyűlt papság ekkor újítja meg a szenteléskor tett ígéreteket.

Previous

5+1 kérdés Hugyecz Janó atyához

„Íme, hitünk szent titka!” 2.

Next