Dobay Miklós

Dobay Miklós vagyok, 1996-ban születtem Vácon. Két testvérem van, egy nővérem és egy öcsém. Általános iskolába a Karolina Katolikus Iskolába jártam, gimnáziumi tanulmányaimat pedig Szobon, a Szent László Gimnáziumban végeztem, a lazaristáknál.

Érettségi után egy évet dolgoztam Verőcén, a Könyvtárban, nyári munkaként az idősek napközi otthonában segítettem, illetve a mozgássérült gyermekek üdülőjében szoktam dolgozni.

A papi hivatást kiskoromban éreztem először, de az idő előrehaladtával ez elhalványult, később pedig el is tűnt.

Az utóbbi időben keresés volt bennem, hogy Isten mire hív az életben, mit vár éntőlem.

Érdeklődtem az Egyház dolgai iránt is, egy évet tanultam egyházzenét Budán, a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskolában. Időnként a miséken is orgonálok. Itthon a plébániai közösségi életbe is bekapcsolódtam, járok az ifjúsági hittanosok körébe, a katekumenek alkalmain is részt veszek, mint a befogadó közösség tagja, szívesen ott vagyok a miséken, a Biblia körön és az elsőáldozók alkalmain is. A közösségekben való részvétel igazán meghatározó számomra, ebben igazán otthon érzem magam, fontosnak tartom a közösségek építését.

A Kispapokkal is sok közös programunk volt, amikre szívesen mentem, igazán jó kapcsolatba kerültem velük, és sokat beszélgettünk a hivatás kérdéséről. Április végén részt vettem Áron atyával és verőcei fiatalokkal, kispapokkal egy Fokoláre Lelkiség által szervezett ifjúsági lelkigyakorlaton Erdélyben.

Itt éreztem újra Jézus hívását, egyfajta elköteleződést, iránymutatást a papság felé.

Néhány hétig fontolgattam még magamban, majd úgy döntöttem, hogy erre a hivatásra szeretnék lépni.

Érseki Papnevelő Intézet (Esztergom)